English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

KNIHOVNA SLAVÍ 140. VÝROČÍ

02.07.2019  

Rok 2019 přinesl Městské knihovně v Českém Krumlově významné kulaté 140. výročí od jejího založení. Psal se 6. prosinec 1879 a účastníci ustavující schůze české stolní společnosti Křen se usnesli, že společnými silami začnou budovat sbírku českých knih a časopisů. Ve většinově německém městě to byl důležitý kulturní počin. O dva roky později byla založena Česká čtenářská beseda se spolkovou knihovnou a činnost se začala výrazně rozvíjet.

V roce 1921 získala knihovna statut veřejné knihovny se sídlem v budově dnešního hotelu Růže. V letech 1939 – 1945 byl knižní fond převezen do Veřejné městské knihovny Dr. Zátky v Českých Budějovicích a po válce vrácen zpět do Krumlova. Knihovna se ještě několikrát přestěhovala, než pevně zakotvila v roce 1991 v Prelatuře v Horní ulici, kde sídlí dodnes. Díky nadšení a vytrvalosti našich předchůdců tedy máme na co navazovat.
Pro letošní rok jsme připravili výroční logo a optimistické motto knihovny „Atraktivní v každém věku“. Pro naše čtenáře jsme nechali vyrobit i výroční plátěné tašky. Tento výjimečný rok plánujeme připomenout i řadou akcí, které se budou soustředit v jeho druhé polovině. Zaměřeny budou nejen na připomenutí historických zajímavostí, ale zejména na pohled do budoucna na další rozvoj knihovny jako příjemného a bezpečného místa setkání s kulturou, vzděláním a přáteli.
Výročí jsme si jako kolektiv pracovníků knihovny připomněli společným focením v Museu Fotoatelieru Seidel. Dokonce se podařilo zorganizovat i společné focení čtyř posledních ředitelů naší knihovny. A tak se sešli tři dámy a jeden muž s časovým intervalem ředitelské funkce 1958 – 2019.
Jsem rád, že se daří areál Prelatury stále více otvírat pro kulturní a vzdělávací akce. Za poslední rok, kdy máme ve správě sály Prelatury, se v nich konalo kolem 140 akcí s návštěvností přes 6 tisíc lidí. A to nejsou započítány akce přímo v knihovně. Jsme rádi, že ročně navštíví areál Prelatury kolem 40 tisíc návštěvníků nejen za účelem půjčení knih či pěknou výstavou, ale stále více za zajímavými kulturními a vzdělávacími akcemi. Letos jsme například zahájili vzdělávání seniorů v rámci Virtuální univerzity 3. věku s tématy „české dějiny a jejich souvislosti“ a „potraviny a spotřebitel. Na podzim přidáme nové téma „genealogie – hledáme své předky“. A další zajímavé akce připravujeme.
Věřím, že postupnými kroky se podaří projekčně připravit i plánovanou celkovou rekonstrukci Prelatury a další výročí již oslavíme v novém.
knihovna@knih-ck.cz