English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

Městská knihovna v Českém Krumlově

18.06.2019
Úterý 2. 7. – středa 31. 7. od 10.00 do 18.00 hodin (úterý – neděle), Městská galerie. Zveme vás na autorskou výstava uměleckých sklářů Lucie a Pavla Havelkových.
18.06.2019
Čtvrtek 1. 8. od 18.00 hodin, Gotický sál. Zveme vás na netradiční setkání se špičkovými arménskými umělci ze souboru The Naghash Ensemble of Armenia. Tlumočení bude zajištěno. Akce probíhá v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov.
05.06.2019
Vážení čtenáři, upozorňujeme, že během měsíců července a srpna 2019 má Městská knihovna v Českém Krumlově změněnou provozní dobu. Lení provozní dobu jednotlivých oddělení včetně poboček Mír a Plešivec naleznete na našich webových stránkách.
18.06.2019
Organizátoři Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov poskytli v rámci užší spolupráce s naší knihovnou pro naše čtenáře mimořádnou slevu 20% na všechny koncerty v rámci festivalu, který probíhá ve dnech 19. 7. – 10. 8. 2019. Zvýhodněné vstupenky zle zakoupit již nyní po předložení čtenářského průkazu v Infocentru krumlovské radnice, od 18. 7. 2019 pak i v kanceláři firmy Auviex, Latrán 37. Při nákupu online na www.festivalkrumlov.cz zadejte při nákupu slevový kód „krumlovskaknihovna“. Neváhejte, termín festivalu se blíží!
28.06.2019
Na letní měsíce červenec a srpen jsme pro vás opět připravili několik novinek z našeho fondu. Věříme, že se vám budou líbit a necháte se inspirovat. Přejeme příjemné chvíle při čtení!
22.02.2019
VÝPRODEJ KNIH V ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Nabízíme vám za symbolické ceny spoustu pěkných knížek v předsíni oddělení pro děti. Jedná se o výběr z beletrie i naučné literatury spíše pro děti školního věku, ale leccos si jistě vyberou i dospělí čtenáři. Knihy si můžete koupit za 2, 5 či 10 Kč podle stavu knih. Výprodej můžete navštívit v době, kdy je oddělení pro děti otevřeno pro veřejnost. Nabídka bude průběžně doplňována. Knížky se těší, že budou ještě moci někomu posloužit a potěšit ho!
16.07.2019
I v letošním roce podpořil ze svého rozpočtu Jihočeský kraj Městskou knihovnu v Českém Krumlově dotací na výkon regionálních funkcí, tentokrát ve výši 1 472 000 Kč. Naše knihovna je pověřena k výkonu regionálních funkcí Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích pro území okresu Český Krumlov, kde distribuuje výměnné soubory knih a CD, metodicky vede a úzce spolupracuje s 10 profesionálními, 30 neprofesionálními knihovnami a 8 pobočkami. Za první pololetí roku 2019 oddělení regionálních služeb naší knihovny mimo jiné realizovalo 100 metodických návštěv knihoven, provedlo 152 konzultací, 4 kompletní revize knihovních fondů, připravilo 4 společné porady a distribuovalo 85 souborů s celkem 6 460 svazky knih. Děkujeme Jihočeskému kraji za pravidelnou finanční podporu, bez níž by fungování sítě knihoven na tak vysoké úrovni nebylo možné.
02.07.2019
Rok 2019 přinesl Městské knihovně v Českém Krumlově významné kulaté 140. výročí od jejího založení. Psal se 6. prosinec 1879 a účastníci ustavující schůze české stolní společnosti Křen se usnesli, že společnými silami začnou budovat sbírku českých knih a časopisů. Ve většinově německém městě to byl důležitý kulturní počin. O dva roky později byla založena Česká čtenářská beseda se spolkovou knihovnou a činnost se začala výrazně rozvíjet.
02.05.2019
NOVÉ TAŠKY KE 140. VÝROČÍ KNIHOVNY
V letošním roce si připomínáme 140. výročí vzniku naší knihovny. K této příležitosti jsme nechali vyrobit limitovanou sérii plátěných tašek s logem výročí a mottem „Atraktivní v každém věku“. Tašky jsou od dnešního dne k dispozici na všech odděleních i pobočkách za příznivou cenu 40 Kč.
18.06.2019
V letošním roce uplyne sto let od vydání prvního knihovního zákona, zákona o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919. V řadě měst a obcí fungovala knihovna již před rokem 1919. Byly to knihovny především spolkové, které v řadě případů působily de facto jako knihovny veřejné ještě před vydáním vlastního zákona. Nicméně právě vydání zákona tuto proměnu dovršilo. I díky tomuto zákonu máme nejhustší síť veřejných knihoven na světě. V naší vlasti jich je neuvěřitelných 5 353 a svým čtenářům nabízí přes 64 milionů knih. Skutečnost, že jsme čtenářský národ, dokládá i 58 milionů každoročních výpůjček.
04.05.2018
Naše knihovna se zapojila do mezinárodního projektu na podporu čtenářství „S knížkou do života - Bookstart“ určeného pro děti ve věku 0-6 let. Cílem projektu je podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace. Dalším z cílů je dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou. A v neposlední řadě i poradit rodičům, jak správně postupovat, a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči apod.
22.05.2018
Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR, se od 25. 5. 2018 dotkne i naší knihovny. V této souvislosti zavádíme novou podobu přihlášek pro čtenáře, aktualizovali jsme Knihovní řád, shromažďujeme souhlasy s možností e-mailového zasílání aktualit z knihovny a průběžně podnikáme další nutné kroky v zabezpečení nakládání s osobními údaji. V této souvislosti Vás prosíme o pochopení a spolupráci. V případě dotazů či nejasností se s důvěrou obraťte na pracovníky knihovny.
13.04.2018
Chtěli byste v Českém Krumlově uspořádat konferenci, kulturní či prezentační akci a hledáte vhodné a reprezentativní prostory? Nabízíme pronájem Sálů Prelatury – Prokyšův sál (147 m2), Gotický sál (60 m2), Rokokové sály (37 m2, 17 m2), Učebna (74 m2) včetně zázemí a WC. Historicky cenný památkově chráněný objekt Prelatury se nachází cca 200 m od náměstí Svornosti v Horní ulici 155. Bližší informace a ceník naleznete v nabídkovém listu.
10.03.2017
Chtěli byste v Českém Krumlově uspořádat výstavu či menší kulturní akci a hledáte vhodné a cenově dostupné prostory? Nabízíme pronájem Městské galerie o ploše 85 m2 včetně zázemí a WC. Galerie se nachází v krásném historickém areálu Prelatury cca 200 m od náměstí Svornosti v Horní ulici 155. Bližší informace a ceník naleznete v nabídkovém listu.
23.02.2016
Díky úzké spolupráci s Českým rozhlasem České Budějovice spatřil světlo světa od února 2016 nový pořad „O knihách s knihovnicí“. Pořad připravuje redaktor Filip Černý. Každou neděli se dozvíte, co se děje na jihočeské knižní a čtenářské scéně. Vždy od jedné ze tří knihovnic, Heleny Jelínkové z Českého Krumlova, Evy Křížkové z Českých Budějovic a Evy Měřínské z Tábora se dozvíte tipy, co stojí za to přečíst. Řeč nebude jen o beletrii či poezii pro dospělé, ale dostane se i na tipy na knížky pro děti nebo zajímavou populárně-vědeckou literaturu. A to vše doplněno ukázkami z knih a rozhovory s autory nebo vydavateli.
10.11.2015
Milí dětští čtenáři, chcete pomoci dobré věci? Zapojte se do projektu „Čtení pomáhá“. Projekt „Čtení pomáhá“ rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Je to jednoduché. Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě něčím víc pro vás i pro ty, kterým pomůžete!
04.12.2015
Hledáte odpověď na různé otázky? Nevíte si rady? Zkuste službu „Ptejte se knihovny“. A proč? Protože knihovníci naleznou odpověď! V knihovnách najdete pracovníky, kteří jsou specialisty na vyhledávací služby, mají přístupy k novým databázím a pomohou vám najít odpověď na vaše dotazy. Ptejte se knihovny je službou českých knihoven nejširší veřejnosti.
04.08.2016
Utápíte se v problémech? Hledáte pomoc a nepohrdli byste ani tou knižní? Nechcete se hned někomu svěřovat, ale potřebujete povzbudit či získat důležité informace? Zajímáte se o psychoterapii a léčebné účinky četby? Pak neváhejte a navštivte stránky projektu Bibliohelp, kde naleznete spoustu užitečných informací a hlavně databázi knih se zaměřením na širokou škálu zátěžových životních situací, které se mohou v průběhu života vyskytnout u každého člověka. Knižní tituly jsou vybrány s ohledem na psychologické aspekty četby. Měly by se stát pomocníky či rádci v případech, kdy se v sobě či ve svém okolí nemůže dotyčný člověk vyznat, neví, co si počít, jak se správně zachovat, hledá útěchu, porozumění, nebo se chce podívat na svět cizíma očima či touží pomoci svým blízkým.
10.11.2018
Městská knihovna v Českém Krumlově realizuje veřejné zakázky malého rozsahu o předpokládané hodnotě nad 200 tis, Kč bez DPH prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.


knihovna@knih-ck.cz