Porady a informace

Porada profesionálních knihovníků

V pátek 2. 6. 2023 jsme se sešli na druhé letošní poradě knihovníků profesionálních knihoven, tentokrát v Městské knihovně Kaplice. Na programu jsme měli plnění standardů knihoven za rok 2022 a upozornění na stav jednotlivých knihoven. Další součástí porady bylo projednání zapojení knihoven do vzdělávání na téma mediální gramotnosti a příprava programů pro všechny věkové skupiny. Přítomní knihovníci informovali o činnosti knihoven za 1. pololetí roku 2023 a co připravují zajímavého na další část roku. Vyměňovali si zkušenosti o různých pořadech, lektorech atp. Ve všech knihovnách v tomto období probíhala pasování prvňáčků na čtenáře – Knížka pro prvňáčka, řešili jsme také zapojení do celostátního projektu S knížkou do života – Bookstart.

Na závěr jsme popřáli kolegyni Jiřině Kostkové, vedoucí knihovny v Kaplici, vše nejlepší, hodně spokojenosti a pohody do dalších let, protože odchází do důchodů. Na podzim plánujeme studijní cestu po knihovnách okresu, a tak se sejdeme společně i s knihovnicemi z malých venkovských knihoven.

Porada profesionálních knihovníků, 2.6.2023, zdroj: Městská knihovna v Českém Krumlově (1/8)Porada profesionálních knihovníků, 2.6.2023, zdroj: Městská knihovna v Českém Krumlově (2/8)Porada profesionálních knihovníků, 2.6.2023, zdroj: Městská knihovna v Českém Krumlově (3/8)Porada profesionálních knihovníků, 2.6.2023, zdroj: Městská knihovna v Českém Krumlově (4/8)Porada profesionálních knihovníků, 2.6.2023, zdroj: Městská knihovna v Českém Krumlově (5/8)Porada profesionálních knihovníků, 2.6.2023, zdroj: Městská knihovna v Českém Krumlově (6/8)Porada profesionálních knihovníků, 2.6.2023, zdroj: Městská knihovna v Českém Krumlově (7/8)Porada profesionálních knihovníků, 2.6.2023, zdroj: Městská knihovna v Českém Krumlově (8/8)

Porada profesionálních knihovníků

V pátek 22. 9. 2022 se konala již třetí porada profesionálních knihovníků Českokrumlovska v Městské knihovně v Českém Krumlově.

Na programu jsme měli informace z jednotlivých knihoven regionu, o připravovaných akcích na celostátní Týden knihoven a další připravované akce do konce roku 2022. Knihovnice byly seznámeny s tabulkou, kde budou evidovat svoje vzdělávání během celého roku, kterého by podle knihovnických standardů mělo být 48 hodin ročně. Seznámili se také s připravovanými školeními v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích.

S další poradou počítáme začátkem prosince, kde si osvěžíme každoroční vyplňování statistických výkazů za knihovnu.

 

Porada profesionálních knihovníků, zdroj: Městská knihovna v Českém KrumlověPorada profesionálních knihovníků, zdroj: Městská knihovna v Českém Krumlově

Porada profesinonálních knihovníků

V pátek dne 24. 6. 2022 se sešly knihovnice profesionálních knihoven českokrumlovského regionu a ředitel Městské knihovny v Českém Krumlově na pravidelné poradě, tentokrát v Knihovně městyse Křemže.

Několikrát plánovaná porada v této knihovně byla odložena vzhledem k pandemii covidu. Nakonec jsme se sešli, ale zároveň to byla i smutná derniéra knihovny. Knihovna bude uvolňovat prostory, které byly přímo pro ni postaveny, pro oddělení mateřské školy. Knihovna se stěhuje do provizorních prostor na bývalém obecním úřadě (MNV), kde byla knihovna před 30 lety. Prostorově bude samozřejmě nedostačující, a tak bude muset 400 čtenářů přijmout i omezené služby knihovny. Doufáme, že příslib na vybudování nové knihovny nebo adaptace jiných prostor, bude brzy splněn. Tato knihovna byla a je oceňována nejen v regionu, ale i v kraji.

V průběhu porady knihovnice informovaly o činnosti jednotlivých knihoven regionu, seznámily jsme se s projektem Udržitelnost v knihovnách a dalším  projektem Národní knihovny – Díla nedostupná na trhu, do kterého se mohou knihovny přihlásit. Závěrem jsme probrali i další novinky.

Porada profesionálních knihovníků, Křemže, zdroj: Městská knihovna v Českém KrumlověPorada profesionálních knihovníků, Křemže, zdroj: Městská knihovna v Českém KrumlověPorada profesionálních knihovníků, Křemže, zdroj: Městská knihovna v Českém KrumlověPorada profesionálních knihovníků, Křemže, zdroj: Městská knihovna v Českém KrumlověPorada profesionálních knihovníků, Křemže, zdroj: Městská knihovna v Českém KrumlověPorada profesionálních knihovníků, Křemže, zdroj: Městská knihovna v Českém KrumlověPorada profesionálních knihovníků, Křemže, zdroj: Městská knihovna v Českém KrumlověPorada profesionálních knihovníků, Křemže, zdroj: Městská knihovna v Českém KrumlověPorada profesionálních knihovníků, Křemže, zdroj: Městská knihovna v Českém Krumlově

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Městská knihovna v Českém Krumlově

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: