English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
VELIKONOCE V ODDĚLENÍ PRO DĚTI
V letošním roce se v oddělení pro děti konalo celkem sedm besed o velikonočních zvycích a tradicích, jedna z besed byla rozšířena i o další jarní svátky, například stavění májů či jízda králů na Moravě. Navštívily nás dvakrát děti ze ZŠ Zubčice – mladší a starší žáci, dvě třídy ze ZŠ Kaplická z Českého Krumlova, žáci ZŠ Větřní a ZŠ Kájov a malé děti z mateřské školky Za Soudem z Českého Krumlova. Děti viděly i vajíčka zdobená tradičními technikami a mohly si vyzkoušet řehtačku. Veselé Velikonoce!
knihovna@knih-ck.cz