English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ – 5. LEKCE
Ve středu 24. 4. 2019 jsme se už popáté sešli s mladými autory na kurzu tvůrčího psaní. Nejprve jsme se věnovali dozvukům minulé básnické lekce. Úkol byl složitý – napsat báseň, která bude obsahovat osm vybraných slov a svůj výtvor přečíst ostatním. Přednes děl jsme natáčeli a následně společně hodnotili, abychom se naučili nejen psát, ale také svá díla patřičně prezentovat. V druhé části lekce jsme se ponořili do náhodně vybraných knih, podle pokynů si každý našel slovní spojení, která určila, na jaké téma budeme dále tvořit.
knihovna@knih-ck.cz