English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ – 3. LEKCE
Třetí setkání kurzu tvůrčího psaní ve středu 3. 4. 2019 bylo lehce padoušské. Po zaměření na vykreslení dokonalého hrdiny jsme se věnovali také jeho protipólu. Každý účastník měl vymyslet geniálního zlosyna, jeho vzhled, zvláštnosti a především nosnou motivaci, která ho k páchání zla pudí. V druhé části lekce jsme se opět vrátili k psaní dialogů, které nám dělá obvykle největší problém. Děti si vylosovaly situaci a promluvu, která se v jejich dialogu musí objevit. V nabídce byly věty jako: „Vezmi ho za nohy a zaber,“ „Podrž mi tu motorovku, mladej!“ nebo „Játra nesnáším.“ Postavy pronášely předepsaná slova ve věznici, při seskoku s padákem nebo třeba na Marsu.
knihovna@knih-ck.cz