English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
PODVEČER S ANDERSENEM – JIHEM ČECH ZA INDIÁNY
Podvečer s Andersenem v naší knihovně měl letos název „Jihem Čech za Indiány“. Celkem 13 dětí + jedna miniholčička, 3 maminky a 4 knihovnice strávily krásný podvečer v pátek 29. 3. 2019. V první části jsme soutěžili ve znalostech jižních Čech. Malovali jsme na velký papír, čím vším je náš kraj známý. Pak jsme prověřili znalosti našich památek a typicky jihočeských slov (víte třeba, co jsou to klubalky?) a děti připravily pozvánku do našeho města pro televizní vysílání. Po přestávce na regeneraci sil s malým občerstvením jsme sešli na nádvoří knihovny, kde už na nás čekal Indián se synem. Děti si mohly vyzkoušet střelbu opravdovým lukem a šípy na divoké prase „jako živé“ a dovědět se mnoho zajímavého ze života opravdových Indiánů. Povídání pokračovalo v naší učebně, kde měli Indiáni spoustu zajímavých předmětů, o který dětem poutavě vyprávěli. Na závěr jsme Indiány pozvali do oddělení pro děti, kde jsme jim zazpívali indiánskou ukolébavku Ho Ho Watanai. Vítězem soutěžního klání se stal tým Medvědů, který těsně zvítězil nad týmem Granátníků – všichni si ale odnesli drobné odměny a hlavně spoustu zážitků! Všichni se těšíme na jubilejní 20. noc příští rok!
knihovna@knih-ck.cz