English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
ZAJÍMAVOSTI Z ČINNOSTI ČESKOKRUMLOVSKÉHO ARCHIVU
V pondělí 11. 3. 2019 jsme v oddělení pro dospělé přivítali archivářky Státního okresního archivu Český Krumlov Mgr. Veroniku Lombartovou a Mgr. Elišku Řepovou. Pozorné publikum se seznámilo s tím, co je vlastně archiv, jaká je jejich struktura a poslání. Velice zajímavé bylo povídání o historii krumlovského okresního archivu, ale i jeho současná práce a chystané akce. Milé archivářky dokázaly návštěvníky akce velmi zaujmout, o čemž svědčilo mnoho dotazů. Nechyběly ani praktické ukázky. Věděli jste, že i archiváři mají svůj tzv. archivní uzel? Že množství archiválií a dokumentů se v archivech uvádí v běžných metrech? Těšíme se na další setkání.
knihovna@knih-ck.cz