English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ 3
Třetí lekce kurzu tvůrčího psaní proběhla ve středu 25. 4. 2018 ve studovně. Tentokrát jsme se sešli v malém počtu, čehož jsme se rozhodli náležitě využít. Vyzkoušeli jsme si úskalí spoluautorství při vymýšlení společného příběhu o nepříliš přívětivém synovi samotného vládce pekel a jeho ďábelské kočce. Téma se nám natolik zalíbilo, že jsme se domluvili na pokračování, tentokrát už v klasickém pojetí jednoho autora a jeho originálního vypravování. Výsledky našeho snažení byly skutečně pekelné.
knihovna@knih-ck.cz