English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
ZUŠ OPEN 2018 V PRELATUŘE
Ve čtvrtek 24. 5. 2018 se nádvoří Prelatury proměnilo v koncertní a taneční prostor, kde v rámci akce ZUŠ Open 2018 prezentovali žáci českokrumlovské ZUŠ hudební a pohybová vystoupení.
knihovna@knih-ck.cz