English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 2
Páteční trénink paměti 9. 2. 2018 byl opět věnován rozvoji a posílení paměťových technik. Účastníci se seznámili s technikou kategorizace, technikou LOCI a naučili se přiřazovat ke každému datu v měsíci odpovídající den. Společně jsme se pobavili nad vzpomínáním na slovenská slovíčka a nad homonymy k nejrůznějším slovesům. Došlo i na testy pozornosti, ve kterých všichni zúčastnění skvěle obstáli. Těšíme se na shledanou ve středu 14. 3. 2018 od 9.00 hodin.
knihovna@knih-ck.cz