English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

Městská knihovna v Českém Krumlově

18.01.2019
Městská knihovna v Českém Krumlově v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění oznamuje veřejnou zakázku na nákup tištěných knih a vyzývá k předkládání nabídek.
18.01.2019
Městská knihovna v Českém Krumlově v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění oznamuje veřejnou zakázku na nákup CD a vyzývá k předkládání nabídek.
18.01.2019
Městská knihovna v Českém Krumlově v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění oznamuje veřejnou zakázku na nákup tištěných knih a vyzývá k předkládání nabídek.
15.01.2019
V srpnu 2018 naši knihovnu navštívila paní Justine Shaffner, bloggerka z USA, která cestuje po celém světě, navštěvuje knihovny a píše o nich. Díky její návštěvě jsme se dostali to úctyhodné společnosti knihoven ve Vilniusu, Rize, Monaku, Baltimore a desítek dalších. Díky jejímu blogu „The Librarian is IN“ tak můžeme virtuálně procestovat knihovny všech kontinentů.
24.12.2018
Čtvrtek 31. 1. od 10.00 hodin, oddělení pro dospělé. Zveme vás již na druhé povídání s Monikou Beranovou, pro kterou jsou knihy a osobnost Karla Čapka velkým koníčkem. Pro návštěvníky bude připraveno malé občerstvení.
02.11.2018
Středa 28. 11. – pátek 1. 2., oddělení pro děti. Přijďte si prohlédnout nejlepší práce z letošního již 15. ročníku výtvarné a literární soutěže, tentokrát s tématem „Zvířata a lidé ve světě reality i fantazie“.
24.12.2018
Středa 6. 2. až středa 17. 4., učebna. Zveme aktivní seniory k přihlášení do kurzu virtuální univerzity 3. věku. Garantem kurzů je Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze. Témata nabízených kurzů jsou „Potraviny a spotřebitel“ (10.00 – 11.30 hodin) a „České dějiny a jejich souvislosti" (13.00 – 14.30 hodin). Každý kurz má 6 přednášek, které se konají vždy po 14 dnech. Zájemci se mohou přihlásit a bližší informace získat v oddělení pro dospělé u Mgr. Gabriely Mazurové, e-mail: mazurova@knih-ck.cz, telefon: 380 714 794.
16.01.2019
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ
Čtvrtek 7. 2. od 16.00 hodin, pobočka Mír. Zveme vás na již tradiční tvoření. Společně budeme vyrábět milá přáníčka a malý dáreček z korálků. Příspěvek na materiál činí 30 Kč.
16.01.2019
CAMINO DE SANTIAGO – POUŤ SV. JAKUBA DO SANTIAGA
CAMINO DE SANTIAGO – POUŤ SV. JAKUBA DO SANTIAGA Čtvrtek 7. 2. od 17.00 hodin, oddělení pro dospělé. Zveme vás na přednášku a promítání s Mgr. Martinou Vachovou o putování podél pobřeží do Santiaga de Compostela a ještě kousek dál. Celkem 32 dní na cestě, 731 kilometrů v nohách. Dozvíte se, co znamená stát se na měsíc poutníkem, a co všechno lze na cestě získat a/nebo ztratit.
16.01.2019
POZNÁNÍM TĚLA K UDRŽENÍ ZDRAVÍ
Úterý 19. 2. od 17.00 hodin, oddělení pro dospělé. Zveme vás na povídání s Petrem Holínkou o józe, čchi-kung, čínských biorytmech a mnoha dalších praktikách pro podporu a udržení zdraví. Kromě ukázek a teorie vás čeká i možnost praktického vyzkoušení.
16.01.2019
MASOPUSTNÍ HRÁTKY
Středa 20. 2. od 16.30 hodin, oddělení pro děti. Zveme vás na zábavný program určený maminkám s malými i předškolními dětmi. Můžete přijít v masce!
16.01.2019
ČERNÁ HODINKA 2 – KDYŽ SE PSALO TGM
Úterý 26. 2. od 18.00 hodin, studovna. Zveme vás na vyprávění a čtení při šálku čaje či kávy. Tentokrát se vydáme do období 1. republiky a také za T. G. Masarykem.
16.01.2019
BAREVNÁ KNIHOVNA 2
Středa 27. 2. od 16.00 hodin, studovna. Zveme vás na pokračování kurzu výtvarné papírové techniky quilling. Přidat se mohou i začátečníci a vytvořit si první výrobek. Příspěvek na materiál je 30 Kč.
28.12.2018
Na měsíc prosinec jsme pro vás opět připravili několik novinek z našeho fondu. Věříme, že se vám budou líbit a necháte se inspirovat. Přejeme příjemné chvíle při čtení.
09.01.2019
I v letošním roce podpoří Jihočeský kraj českokrumlovskou knihovnu dotací na výkon regionálních funkcí, tentokrát ve výši 1 472 000 Kč. Naše knihovna je pověřena k výkonu regionálních funkcí Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích pro území okresu Český Krumlov, kde distribuuje výměnné soubory knih a CD, metodicky vede a úzce spolupracuje s 10 profesionálními, 30 neprofesionálními knihovnami a 8 pobočkami. Děkujeme Jihočeskému kraji za pravidelnou finanční podporu, bez níž by fungování sítě knihoven na tak vysoké úrovni nebylo možné.
14.06.2018
Vracíte se zpět do práce nebo hledáte změnu a máte obavy, jak Vám to půjde? To nemusíte! Městská knihovna v Českém Krumlově ve spolupráci s Attavena o.p.s. připravuje ojedinělý a zajímavý kurz s názvem „V práci jako doma“, který začíná 17. 9. 2018. Kurz je zcela zdarma včetně hlídání dětí, abyste se mohli bez obav a plně věnovat sebevzdělání a seberealizaci. Kurz nabízí možnost z tohoto koloběhu vystoupit, najít si čas pro sebe, naučit se něco, pobavit se a třeba si najít nové známé. Můžete si vybrat z dopoledních nebo odpoledních kurzů. Více o projektu se dozvíte na stránkách www.vpracijakodoma.cz nebo přímo u koordinátorky projektu Bc. Michaely Polákové, mobil: 778 062 713 nebo e-mail: michaela.polakova@attavena.cz.
20.09.2018
Stejně jako v minulých letech i pro školní rok 2018/2019 ZDARMA nabízíme bohatý seznam programů pro mateřské školy, základní školy, příp. víceleté gymnázium. Z celkového počtu 33 zajímavých a tematicky pestrých programů je 6 zcela nových! Bližší informace najdete v nabídkovém listu.
10.01.2019
Naše knihovna i v letošním roce nabízí velmi široké spektrum novin, časopisů a magazínů. K dispozici 59 titulů časopisů všech žárů, 7 novinových titulů a 15 magazínů. Tato nabídka je k dispozici ve studovně a čítárně. Jelikož myslíme i na naše nejmenší, na oddělení pro děti nabízíme dalších 7 druhů časopisů speciálně pro ně. Na pobočce Plešivec můžete vybírat 12 titulů časopisů a na pobočce Mír je k dispozici 10 titulů. Těšíme se na vaši a návštěvu, určitě si vyberete.
24.07.2018
DĚTI DO 6 LET MAJÍ REGISTRACI ZDARMA!
Naše knihovna podporuje dětské čtenářství, a tak jsme nově od 1. 7. 2018 zavedli registraci u nás v knihovně zdarma pro děti do 6 let včetně. V oddělení pro děti a na pobočkách Mír a Plešivec máme spoustu pěkných obrázkových knížek. Věříme, že si děti vyberou. Těšíme se na viděnou u nás v knihovně!
04.05.2018
Naše knihovna se zapojila do mezinárodního projektu na podporu čtenářství „S knížkou do života - Bookstart“ určeného pro děti ve věku 0-6 let. Cílem projektu je podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace. Dalším z cílů je dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou. A v neposlední řadě i poradit rodičům, jak správně postupovat, a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči apod.
22.05.2018
Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR, se od 25. 5. 2018 dotkne i naší knihovny. V této souvislosti zavádíme novou podobu přihlášek pro čtenáře, aktualizovali jsme Knihovní řád, shromažďujeme souhlasy s možností e-mailového zasílání aktualit z knihovny a průběžně podnikáme další nutné kroky v zabezpečení nakládání s osobními údaji. V této souvislosti Vás prosíme o pochopení a spolupráci. V případě dotazů či nejasností se s důvěrou obraťte na pracovníky knihovny.
24.05.2018
V souvislosti s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů, známým pod zkratkou GDPR, jsme přistoupili k vydání nového Knihovního řádu Městské knihovny v Českém Krumlově s účinností od 25. 5. 2018. Knihovní řád přesněji specifikuje výpůjční proces a vztah čtenáře ke knihovně, zejména v oblasti nakládání s osobními údaji. Od 1. 7. 2018 dále dochází i k valorizaci výše poplatků a náhrad, zejména v oblasti tiskových a kopírovacích služeb a upomínek za opožděné vrácení půjčených dokumentů. Nový knihovní řád je ke stažení na našem webu a k nahlédnutí na jednotlivých odděleních knihovny.
13.04.2018
Chtěli byste v Českém Krumlově uspořádat konferenci, kulturní či prezentační akci a hledáte vhodné a reprezentativní prostory? Nabízíme pronájem Sálů Prelatury – Prokyšův sál (147 m2), Gotický sál (60 m2), Rokokové sály (37 m2, 17 m2), Učebna (74 m2) včetně zázemí a WC. Historicky cenný památkově chráněný objekt Prelatury se nachází cca 200 m od náměstí Svornosti v Horní ulici 155. Bližší informace a ceník naleznete v nabídkovém listu.
10.03.2017
Chtěli byste v Českém Krumlově uspořádat výstavu či menší kulturní akci a hledáte vhodné a cenově dostupné prostory? Nabízíme pronájem Městské galerie o ploše 85 m2 včetně zázemí a WC. Galerie se nachází v krásném historickém areálu Prelatury cca 200 m od náměstí Svornosti v Horní ulici 155. Bližší informace a ceník naleznete v nabídkovém listu.
23.02.2016
Díky úzké spolupráci s Českým rozhlasem České Budějovice spatřil světlo světa od února 2016 nový pořad „O knihách s knihovnicí“. Pořad připravuje redaktor Filip Černý. Každou neděli se dozvíte, co se děje na jihočeské knižní a čtenářské scéně. Vždy od jedné ze tří knihovnic, Heleny Jelínkové z Českého Krumlova, Evy Křížkové z Českých Budějovic a Evy Měřínské z Tábora se dozvíte tipy, co stojí za to přečíst. Řeč nebude jen o beletrii či poezii pro dospělé, ale dostane se i na tipy na knížky pro děti nebo zajímavou populárně-vědeckou literaturu. A to vše doplněno ukázkami z knih a rozhovory s autory nebo vydavateli.
10.11.2015
Milí dětští čtenáři, chcete pomoci dobré věci? Zapojte se do projektu „Čtení pomáhá“. Projekt „Čtení pomáhá“ rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Je to jednoduché. Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě něčím víc pro vás i pro ty, kterým pomůžete!
04.12.2015
Hledáte odpověď na různé otázky? Nevíte si rady? Zkuste službu „Ptejte se knihovny“. A proč? Protože knihovníci naleznou odpověď! V knihovnách najdete pracovníky, kteří jsou specialisty na vyhledávací služby, mají přístupy k novým databázím a pomohou vám najít odpověď na vaše dotazy. Ptejte se knihovny je službou českých knihoven nejširší veřejnosti.
04.08.2016
Utápíte se v problémech? Hledáte pomoc a nepohrdli byste ani tou knižní? Nechcete se hned někomu svěřovat, ale potřebujete povzbudit či získat důležité informace? Zajímáte se o psychoterapii a léčebné účinky četby? Pak neváhejte a navštivte stránky projektu Bibliohelp, kde naleznete spoustu užitečných informací a hlavně databázi knih se zaměřením na širokou škálu zátěžových životních situací, které se mohou v průběhu života vyskytnout u každého člověka. Knižní tituly jsou vybrány s ohledem na psychologické aspekty četby. Měly by se stát pomocníky či rádci v případech, kdy se v sobě či ve svém okolí nemůže dotyčný člověk vyznat, neví, co si počít, jak se správně zachovat, hledá útěchu, porozumění, nebo se chce podívat na svět cizíma očima či touží pomoci svým blízkým.
10.11.2018
Městská knihovna v Českém Krumlově realizuje veřejné zakázky malého rozsahu o předpokládané hodnotě nad 200 tis, Kč bez DPH prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.


knihovna@knih-ck.cz