English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
SEMINÁŘ K TVORBĚ PLAKÁTŮ PRO KNIHOVNÍKY
V pátek 24. 3. 2017 proběhl ve studovně českokrumlovské knihovny seminář pro profesionální knihovníky z českokrumlovského regionu zaměřený na tvorbu plakátů. Nejprve jsme věnovali pozornost vyhledávání vhodného materiálu na internetu, a to především z hlediska respektování autorských práv. Poté jsme si vyzkoušeli vyrobit plakát a diplom za využití nabídky nástrojů programu Microsoft Office Word. Věříme, že se knihovnice dozvěděly něco nového a strávily ve studovně příjemné dopoledne.
knihovna@knih-ck.cz