English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

Novinky z regionu Českokrumlovska

14.04.2019
Na 15. Noc s Andersenem se přihlásilo 15 dětí od 2. třídy. Letošní téma noci byli Vikingové. Na začátku jsme si přečetli tři příběhy, ze kterých jsme se o Vikinzích mohli dozvědět mnoho zajímavého. Následovalo tvoření. Úkolem dětí bylo vytvořit podobu vikingského muže či ženy. Jako první jsme pomocí sádrových obinadel a dobrovolníků vytvořili obličejové masky, které jsme následně připevnili na papír. Teď již nebránilo nic tomu, abychom ztvárnili podobu Vikinga.
Romana Ouředníková, Městská knihovna Vyšší Brod
27.03.2019
V pátek 22. 3. 2019 se konala již druhá letošní porada profesionálních knihovníků českokrumlovského regionu. Na programu jsme měli hodnocení statistických ukazatelů jednotlivých knihoven, porovnání s předchozími lety, výsledky celého regionu, procentní porovnání standardů a výkonů jednotlivých knihoven. Seznámili jsme se s informacemi ze zpráv o činnosti knihoven za rok 2018. V diskuzi knihovnice naopak informovaly své kolegyně o akcích, které připravili pro své uživatele v Březnu měsíci čtenářů. Zabývali jsme se přípravami dalších akcí pro nadcházející období – Noc s Andersenem, studijní cesta po nových knihovnách regionu atd.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
14.03.2019
Ve středu 6. 3. 2019 se sešli zástupci knihoven, členové regionální jihočeské organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) na valné hromadě spojené se slavnostním vyhlášením Jihočeského knihovníka roku 2018 a několika odbornými přednáškami. Slavnostní akce se konala ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a jeho muzejní knihovnou.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
20.10.2018
V Městské knihovně Vyšší Brod je možné shlédnout výstavu „Kohoutí kříž: ozvěny Šumavy“, která vychází ze stejnojmenné elektronické knihy. Vernisáž byla zahájena přednáškou, při které nám Kohoutí kříž představil jeden z autorů projektu Mgr. Ivo Kareš. Na výstavních panelech je představeno 16 německy píšících autorů, kteří za svého života měli vztah k Vyššímu Brodu a jeho okolí. Výstava potrvá v knihovně od 3. do 31. 10. 2018. Ke zhlédnutí je i několik historických knih zapůjčených Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích.
Romana Ouředníková, Městská knihovna Vyšší Brod
09.07.2018
Ve dnech 26. – 28. 6. 2018 se v Českém Krumlově konalo setkání knihovnických seniorů z celé naší republiky. Na čtyři desítky účastníků čekal pestrý program – návštěva Musea fotoateliér Seidel, českokrumlovských klášterů, komentovaná prohlídka města Český Krumlov, zajímavá setkání, přednášky, společenský večer a v neposlední řadě i prohlídka knihoven v Českém Krumlově a Kaplici. Doufáme, že si senioři odvezli z jihu Čech pěkné zážitky.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
11.06.2018
Oddělení regionálních služeb Městské knihovny v Českém Krumlově uspořádalo v pátek 8. 6. 2018 kulturně vzdělávací zájezd pro knihovníky českokrumlovského regionu. Naším cílem byla tentokrát návštěva Městské knihovny Třeboň a Jindřichův Hradec. Ráno jsme vyrazili autobusem z nádraží z Českého Krumlova. Po 8. hodině jsme již byli v Třeboni a paní ředitelka Vlasta Petrová nás provedla po knihovně a seznámila nás s její činností. Mimo klasické knihovnické činnosti si zde můžete zakoupit i nové knihy, knihovna supluje i funkci knihkupectví, neboť ve městě žádné není. V současné době se knihovna připravuje na přechod k novému automatizovanému knihovnímu systému a provádí velké vyřazování knih.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
12.06.2018
V pátek 1. 6. 2018 se konala v učebně Městské knihovny v Českém Krumlově porada profesionálních knihovníků českokrumlovského regionu. Na programu byla informace o činnosti a akcích jednotlivých knihoven v regionu, dále novinky na poli ochrany osobních údajů (tzv. GDPR) a v neposlední řadě i příprava kulturně vzdělávacího zájezdu knihovníků do Třeboně a Jindřichova Hradce.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
12.06.2018
Ve čtvrtek 31. 5. 2018 naši knihovnu navštívilo 40 dětí z 1. tříd Základní školy ve Vyšším Brodě a Základní školy Lipno nad Vltavou. V rámci projektu „Knížka pro prvňáčka“, se děti jely podívat do tiskárny v Černé v Pošumaví, aby viděly, jak kniha vzniká. Poté se u nás seznámily s jednotlivými odděleními v knihovně, s tím, jak se kniha půjčuje a jak se v regálech najde. Kde se kniha koupí se děti dozvěděly v Knihkupectví Expedice. Celý projekt je završen tím, že děti prokáží, jak se naučily za jeden rok číst a v Městské knihovně ve Vyšším Brodě jsou pasovány na čtenáře.
Jaroslava Valtrová, Městská knihovna v Českém Krumlově
10.06.2018
Městská knihovna v Českém Krumlově a jihočeská regionální organizace SKIP ČR společně uspořádaly ve dnech 24. – 26. 5. 2018 tradiční knihovnickou akci Literární Šumava, která se konala v rekreačním zařízení Olšina u Horní Plané. Pestrý program setkání knihovníků zahrnoval přednášky, prezentace, návštěvy knihoven, návštěvy památek, muzea, ale i výšlap do okolí Horní Plané. Na závěr jsme se zúčastnili představení Hořických pašijových her na nádvoří prelatury u Městské knihovny v Českém Krumlově.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
26.05.2018
Projekt knihovny ve spolupráci se základní školou letos proběhl již po sedmé. I v letošním roce se nad stránkami knih setkali žáci většiny tříd základní školy a předškoláčci ze školy mateřské. Celkem se nad knihou sešlo 223 dětí! Vše odstartovalo vzájemné čtení žáků 1. tříd a 9. třídy. Následovalo čtení druháčků se šesťáky a naopak. Vzájemně četly 4. A se 3. A. Předškoláčkům z mateřské školy četli páťáci a samotný cyklus čtení uzavřeli žáci 3. B a 4. B. Zazněly úryvky známých i méně známých knih. Poprvé však zazněla poezie, a to Polednice.
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě
01.05.2018
Ve dnech 23. – 24. 4. 2018 měla Městská knihovna v Českém Krumlově ve spolupráci s Obecní knihovnou Benešov nad Černou tu čest hostit celorepublikový seminář knihovníků trenérů paměti. Do Českého Krumlova se sjelo ze všech koutů naší vlasti na pět desítek trenérů paměti. Nabitý odborný program, který se odehrával v krásných prostorách Prokyšova sálu, byl doplněn i křtem nové knihy „Fitness pro mozek“, jejíž autorkou je dlouholetá trenérka paměti Jana Vejsadová. Věřím, že seminář přinesl všem díky sdílení příkladů dobré praxe řadu nových podnětů do další trenérské práce.
Martin Nechvíle, Městská knihovna v Českém Krumlově
03.05.2018
Studijní cesta jihočeské regionální organizace SKIP letos ve dnech 20. – 22. 4. 2018 zamířila na Olomoucko. V pátek jsme na cestě navštívili Městskou knihovnu Pelhřimov, kde jsme byli velmi srdečně uvítáni a prošli si celou knihovnu. Odpoledne jsme již byli přivítáni RNDr. Lenkou Pruckovou ředitelkou Městské knihovny v Olomouci a její neutuchající energie a informace zaplavily všechny účastníky cesty. Na noc jsme byli ubytováni na koleji Univerzity Palackého. V sobotu jsme navštívili Vědeckou knihovnu v Olomouci, její studovny a depozitáře. Poté jsme navštívili Svatý kopeček u Olomouce, prošli se po ZOO a vrátili se zpět do města, kde v těchto dnech probíhal Olomoucký tvarůžkový festival spojený s ochutnávkou tvarůžkových specialit a regionálních piv. V neděli jsme si prošli hrad Bouzov a na cestě zpět jsme ještě navštívili hrad Pernštejn. Studijní cesty se zúčastnilo 45 účastníků a načerpali jsme nové poznatky o knihovnách a jejich činnostech. Poznali jsme další krásný region včetně přírodních a kulturních krás.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
01.05.2018
LISTOVÁNÍ VE VYŠŠÍM BRODĚ
Lukáš Hejlík a jeho LiStOVáNí ve Vyšším Brodě proběhlo poprvé pro dospělé ve středu 11. 4. 2018. Po úspěšných scénických čtení pro školáky se podařilo domluvit vystoupení i pro dospělé. A nemělo chybu! Vtipné, skvělé, fantastické…., tak ocenili návštěvníci Lukáše Hejlíka a čtení z knihy Fredrika Backmana „Co by můj syn měl vědět o světě.“ Všichni jsme si užili skvělý večer. Doporučujeme všem!
Romana Ouředníková, Městská knihovna Vyšší Brod
16.04.2018
V úterý 10. 4. 2018 se v oddělení pro děti sešly knihovnice z jiných knihoven našeho kraje, které pracují s dětmi a mládeží. Klubko – to je vlastně zkratka klubu dětských knihoven při Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Po informacích o různých akcích, které již proběhly nebo jsou plánovány v nejbližší budoucnosti, přednášela Mgr. Alena Budková z Městské knihovny Sedlčany o informační etice. Týká se to rovného přístupu k informacím, ochrany osobních údajů, různých typů šikany, kyberšikany apod. A. Budková na toto téma pravidelně přednáší středoškolákům. Na závěr setkání následovala prohlídka naší knihovny s výkladem pana ředitele Mgr. M. Nechvíle.
Helena Jelínková, Městská knihovna v Českém Krumlově


knihovna@knih-ck.cz