English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

Novinky z regionu Českokrumlovska

05.06.2019
Již 23. setkání knihovníků jihočeského a plzeňského kraje, tentokrát s názvem „Literární putování okolím Srní“, se konalo ve dnech 23. 5. – 25. 5. 2019. Více než padesát účastníků ocenilo velmi pěkný a bohatý program letošního setkání. Na programu byla pestrá nabídka aktivit – komentovaná procházka za historií Srní, autorské čtení a povídání o vzniku knihy „Šumava domovem“ s editorem Ing. Ivo Stehlíkem.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
16.05.2019
Noc literatury proběhla v našem městě poprvé. Jelikož jsme malé město, četlo se pouze na jednom místě a to v klášterní kavárně Caffè Convento. Noc literatury jsme pojali jako literárně hudební večer. Z 18 připravených ukázek jsme vybrali úryvky z knih Navrátilka italské spisovatelky Donatelly Di Pietrantonio, úryvek z knihy Zkrotit vlka irského autora Johna Banvilla a na závěr zazněl úryvek holandského spisovatele Maarten´t Harta z knihy Osud tažných ptáků. Hudební doprovod k mluvenému slovu zajistilo duo hudebníků z The Original Elephant Music Tomáš Haymann a Marek Borsanyi. Úryvky z vybraných děl četli čtenáři knihovny paní Alena Řičánková (Navrátilka), pan Tomáš Jaroš (Zkrotit vlka) a paní Dita Kaiserová (Osud tažných ptáků).
Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě
14.04.2019
Na 15. Noc s Andersenem se přihlásilo 15 dětí od 2. třídy. Letošní téma noci byli Vikingové. Na začátku jsme si přečetli tři příběhy, ze kterých jsme se o Vikinzích mohli dozvědět mnoho zajímavého. Následovalo tvoření. Úkolem dětí bylo vytvořit podobu vikingského muže či ženy. Jako první jsme pomocí sádrových obinadel a dobrovolníků vytvořili obličejové masky, které jsme následně připevnili na papír. Teď již nebránilo nic tomu, abychom ztvárnili podobu Vikinga.
Romana Ouředníková, Městská knihovna Vyšší Brod
27.03.2019
V pátek 22. 3. 2019 se konala již druhá letošní porada profesionálních knihovníků českokrumlovského regionu. Na programu jsme měli hodnocení statistických ukazatelů jednotlivých knihoven, porovnání s předchozími lety, výsledky celého regionu, procentní porovnání standardů a výkonů jednotlivých knihoven. Seznámili jsme se s informacemi ze zpráv o činnosti knihoven za rok 2018. V diskuzi knihovnice naopak informovaly své kolegyně o akcích, které připravili pro své uživatele v Březnu měsíci čtenářů. Zabývali jsme se přípravami dalších akcí pro nadcházející období – Noc s Andersenem, studijní cesta po nových knihovnách regionu atd.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
14.03.2019
Ve středu 6. 3. 2019 se sešli zástupci knihoven, členové regionální jihočeské organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) na valné hromadě spojené se slavnostním vyhlášením Jihočeského knihovníka roku 2018 a několika odbornými přednáškami. Slavnostní akce se konala ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a jeho muzejní knihovnou.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově
20.10.2018
V Městské knihovně Vyšší Brod je možné shlédnout výstavu „Kohoutí kříž: ozvěny Šumavy“, která vychází ze stejnojmenné elektronické knihy. Vernisáž byla zahájena přednáškou, při které nám Kohoutí kříž představil jeden z autorů projektu Mgr. Ivo Kareš. Na výstavních panelech je představeno 16 německy píšících autorů, kteří za svého života měli vztah k Vyššímu Brodu a jeho okolí. Výstava potrvá v knihovně od 3. do 31. 10. 2018. Ke zhlédnutí je i několik historických knih zapůjčených Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích.
Romana Ouředníková, Městská knihovna Vyšší Brod
09.07.2018
Ve dnech 26. – 28. 6. 2018 se v Českém Krumlově konalo setkání knihovnických seniorů z celé naší republiky. Na čtyři desítky účastníků čekal pestrý program – návštěva Musea fotoateliér Seidel, českokrumlovských klášterů, komentovaná prohlídka města Český Krumlov, zajímavá setkání, přednášky, společenský večer a v neposlední řadě i prohlídka knihoven v Českém Krumlově a Kaplici. Doufáme, že si senioři odvezli z jihu Čech pěkné zážitky.
Ivana Troupová, Městská knihovna v Českém Krumlově


knihovna@knih-ck.cz