English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

Městská knihovna v Českém Krumlově

25.02.2019
I v letošním roce se naše knihovna zapojí do celostátní kampaně na podporu čtenářství. Připravili jsme pro vás spoustu zajímavých akcí, věříme, že si vyberete. Přejeme vám krásný březen s knihou!
18.03.2019
Milí čtenáři a přátelé naší knihovny, pokud vás zajímá, jak si vedla Městská knihovna v Českém Krumlově v roce 2018, umístili jsme na web zprávu o činnosti za loňský rok. Dočtete se tam spoustu zajímavých informací a statistik o knihovně, našem fondu či o čtenářích v doprovodu bohatého výběru fotek z kulturních a vzdělávacích akcí.
14.03.2019
Pátek 15. 3. – sobota 23. 3., Městská galerie. Zveme vás v rámci Dnů pěstounství, které pořádá Paventia z. s., na putovní výstavu „Jsem pěstoun“, ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a ve spolupráci s projektem MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Prohlédnout si můžete mimo jiné fotografie pěstounů s jejich vyjádřením, co pro ně pěstounství znamená a jak ovlivňuje jejich život. Zahájení výstavy se koná v pátek 15. 3. 2019 od 16.00 hodin.
14.03.2019
Pátek 15. 3. – sobota 30. 3., Městská galerie. Zveme vás v rámci Dnů pěstounství, které pořádá Paventia z. s., na putovní výstavu UNICEF „Děti ve válce – válka na dětech“. Zahájení výstavy se koná v pátek 15. 3. 2019 od 16.00 hodin.
14.03.2019
Sobota 23. 3. od 15.00 hodin, Městská galerie Zveme vás na besedu s výkonnou ředitelkou UNICEF ČR Pavlou GOMBA v rámci Dnů pěstounství, které pořádá Paventia z. s.
25.02.2019
Pondělí 25. 3. od 17.00 hodin, oddělení pro dospělé. Zveme vás na povídání s Marcelou Velkovou o komplexním cvičení, které blahodárně působí na naše zdraví.
25.02.2019
Pátek 29. 3. od 16.30 hodin, oddělení pro děti. v rámci celostátní akce Noc s Andersenem se tentokrát oklikou přes krásná místa jižních Čech vypravíme za indiány. Chcete si vyzkoušet střelbu z luku a vidět opravdové indiány? Tak neváhejte a přihlaste se na čísle 380 716 385 nebo na mail jelinkova@knih-ck.cz. Počet míst omezen! Akce je určena spíše pro mladší školní věk (1. – 5. třída).
25.02.2019
Pondělí 1. 4. od 18.00 hodin, oddělení pro dospělé. Zveme vás na povídání se zkušenou ergoterapeutkou Ilonou Starou, jak lidem s touto nemocí porozumět, když je rozum odpojený, jak s nimi mluvit a přinášet radost a přitom sám nevyhořet. A především, jak je mít rád.
24.12.2018
Středa 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., učebna. Zveme aktivní seniory k přihlášení do kurzu virtuální univerzity 3. věku. Garantem kurzů je Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze. Témata nabízených kurzů jsou „Potraviny a spotřebitel“ (10.00 – 11.30 hodin) a „České dějiny a jejich souvislosti" (13.00 – 14.30 hodin). Každý kurz má 6 videopřednášek, které se konají vždy po 14 dnech. Zájemci se mohou přihlásit a bližší informace získat v oddělení pro dospělé u Mgr. Gabriely Mazurové, e-mail: mazurova@knih-ck.cz, telefon: 380 714 794.
27.02.2019
Pondělí 8. – pátek 12. 4. od 10.00 do 18.00 hodin, Městská galerie. Všechny milovníky knih a čtení zveme na prodej vyřazených knih a časopisů z fondu Městské knihovny v Českém Krumlově. Knihy a časopisy budou prodávány za symbolickou cenu. Výběr je široký, tak neváhejte a doplňte své domácí knihovničky zajímavými tituly.
22.02.2019
VÝPRODEJ KNIH V ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Nabízíme vám za symbolické ceny spoustu pěkných knížek v předsíni oddělení pro děti. Jedná se o výběr z beletrie i naučné literatury spíše pro děti školního věku, ale leccos si jistě vyberou i dospělí čtenáři. Knihy si můžete koupit za 2, 5 či 10 Kč podle stavu knih. Výprodej můžete navštívit v době, kdy je oddělení pro děti otevřeno pro veřejnost. Nabídka bude průběžně doplňována. Knížky se těší, že budou ještě moci někomu posloužit a potěšit ho!
27.02.2019
Na měsíc březen jsme pro vás opět připravili několik novinek z našeho fondu. Věříme, že se vám budou líbit a necháte se inspirovat. Přejeme příjemné chvíle při čtení.
25.01.2019
České knihovny a jejich celosvětově nejhustější síť jsou zkrátka fenomén. Pokud se chcete dozvědět spoustu zajímavých informací o českých knihovnách, knížkách či čtenářích, nenechte si ujít pěknou reportáž TV Nova v pořadu Víkend.
15.01.2019
V srpnu 2018 naši knihovnu navštívila paní Justine Shaffner, bloggerka z USA, která cestuje po celém světě, navštěvuje knihovny a píše o nich. Díky její návštěvě jsme se dostali to úctyhodné společnosti knihoven ve Vilniusu, Rize, Monaku, Baltimore a desítek dalších. Díky jejímu blogu „The Librarian is IN“ tak můžeme virtuálně procestovat knihovny všech kontinentů.
09.01.2019
I v letošním roce podpoří Jihočeský kraj českokrumlovskou knihovnu dotací na výkon regionálních funkcí, tentokrát ve výši 1 472 000 Kč. Naše knihovna je pověřena k výkonu regionálních funkcí Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích pro území okresu Český Krumlov, kde distribuuje výměnné soubory knih a CD, metodicky vede a úzce spolupracuje s 10 profesionálními, 30 neprofesionálními knihovnami a 8 pobočkami. Děkujeme Jihočeskému kraji za pravidelnou finanční podporu, bez níž by fungování sítě knihoven na tak vysoké úrovni nebylo možné.
20.09.2018
Stejně jako v minulých letech i pro školní rok 2018/2019 ZDARMA nabízíme bohatý seznam programů pro mateřské školy, základní školy, příp. víceleté gymnázium. Z celkového počtu 33 zajímavých a tematicky pestrých programů je 6 zcela nových! Bližší informace najdete v nabídkovém listu.
10.01.2019
Naše knihovna i v letošním roce nabízí velmi široké spektrum novin, časopisů a magazínů. K dispozici 59 titulů časopisů všech žárů, 7 novinových titulů a 15 magazínů. Tato nabídka je k dispozici ve studovně a čítárně. Jelikož myslíme i na naše nejmenší, na oddělení pro děti nabízíme dalších 7 druhů časopisů speciálně pro ně. Na pobočce Plešivec můžete vybírat 12 titulů časopisů a na pobočce Mír je k dispozici 10 titulů. Těšíme se na vaši a návštěvu, určitě si vyberete.
24.07.2018
DĚTI DO 6 LET MAJÍ REGISTRACI ZDARMA!
Naše knihovna podporuje dětské čtenářství, a tak jsme nově od 1. 7. 2018 zavedli registraci u nás v knihovně zdarma pro děti do 6 let včetně. V oddělení pro děti a na pobočkách Mír a Plešivec máme spoustu pěkných obrázkových knížek. Věříme, že si děti vyberou. Těšíme se na viděnou u nás v knihovně!
04.05.2018
Naše knihovna se zapojila do mezinárodního projektu na podporu čtenářství „S knížkou do života - Bookstart“ určeného pro děti ve věku 0-6 let. Cílem projektu je podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace. Dalším z cílů je dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou. A v neposlední řadě i poradit rodičům, jak správně postupovat, a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči apod.
22.05.2018
Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR, se od 25. 5. 2018 dotkne i naší knihovny. V této souvislosti zavádíme novou podobu přihlášek pro čtenáře, aktualizovali jsme Knihovní řád, shromažďujeme souhlasy s možností e-mailového zasílání aktualit z knihovny a průběžně podnikáme další nutné kroky v zabezpečení nakládání s osobními údaji. V této souvislosti Vás prosíme o pochopení a spolupráci. V případě dotazů či nejasností se s důvěrou obraťte na pracovníky knihovny.
24.05.2018
V souvislosti s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů, známým pod zkratkou GDPR, jsme přistoupili k vydání nového Knihovního řádu Městské knihovny v Českém Krumlově s účinností od 25. 5. 2018. Knihovní řád přesněji specifikuje výpůjční proces a vztah čtenáře ke knihovně, zejména v oblasti nakládání s osobními údaji. Od 1. 7. 2018 dále dochází i k valorizaci výše poplatků a náhrad, zejména v oblasti tiskových a kopírovacích služeb a upomínek za opožděné vrácení půjčených dokumentů. Nový knihovní řád je ke stažení na našem webu a k nahlédnutí na jednotlivých odděleních knihovny.
13.04.2018
Chtěli byste v Českém Krumlově uspořádat konferenci, kulturní či prezentační akci a hledáte vhodné a reprezentativní prostory? Nabízíme pronájem Sálů Prelatury – Prokyšův sál (147 m2), Gotický sál (60 m2), Rokokové sály (37 m2, 17 m2), Učebna (74 m2) včetně zázemí a WC. Historicky cenný památkově chráněný objekt Prelatury se nachází cca 200 m od náměstí Svornosti v Horní ulici 155. Bližší informace a ceník naleznete v nabídkovém listu.
10.03.2017
Chtěli byste v Českém Krumlově uspořádat výstavu či menší kulturní akci a hledáte vhodné a cenově dostupné prostory? Nabízíme pronájem Městské galerie o ploše 85 m2 včetně zázemí a WC. Galerie se nachází v krásném historickém areálu Prelatury cca 200 m od náměstí Svornosti v Horní ulici 155. Bližší informace a ceník naleznete v nabídkovém listu.
23.02.2016
Díky úzké spolupráci s Českým rozhlasem České Budějovice spatřil světlo světa od února 2016 nový pořad „O knihách s knihovnicí“. Pořad připravuje redaktor Filip Černý. Každou neděli se dozvíte, co se děje na jihočeské knižní a čtenářské scéně. Vždy od jedné ze tří knihovnic, Heleny Jelínkové z Českého Krumlova, Evy Křížkové z Českých Budějovic a Evy Měřínské z Tábora se dozvíte tipy, co stojí za to přečíst. Řeč nebude jen o beletrii či poezii pro dospělé, ale dostane se i na tipy na knížky pro děti nebo zajímavou populárně-vědeckou literaturu. A to vše doplněno ukázkami z knih a rozhovory s autory nebo vydavateli.
10.11.2015
Milí dětští čtenáři, chcete pomoci dobré věci? Zapojte se do projektu „Čtení pomáhá“. Projekt „Čtení pomáhá“ rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Je to jednoduché. Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě něčím víc pro vás i pro ty, kterým pomůžete!
04.12.2015
Hledáte odpověď na různé otázky? Nevíte si rady? Zkuste službu „Ptejte se knihovny“. A proč? Protože knihovníci naleznou odpověď! V knihovnách najdete pracovníky, kteří jsou specialisty na vyhledávací služby, mají přístupy k novým databázím a pomohou vám najít odpověď na vaše dotazy. Ptejte se knihovny je službou českých knihoven nejširší veřejnosti.
04.08.2016
Utápíte se v problémech? Hledáte pomoc a nepohrdli byste ani tou knižní? Nechcete se hned někomu svěřovat, ale potřebujete povzbudit či získat důležité informace? Zajímáte se o psychoterapii a léčebné účinky četby? Pak neváhejte a navštivte stránky projektu Bibliohelp, kde naleznete spoustu užitečných informací a hlavně databázi knih se zaměřením na širokou škálu zátěžových životních situací, které se mohou v průběhu života vyskytnout u každého člověka. Knižní tituly jsou vybrány s ohledem na psychologické aspekty četby. Měly by se stát pomocníky či rádci v případech, kdy se v sobě či ve svém okolí nemůže dotyčný člověk vyznat, neví, co si počít, jak se správně zachovat, hledá útěchu, porozumění, nebo se chce podívat na svět cizíma očima či touží pomoci svým blízkým.
10.11.2018
Městská knihovna v Českém Krumlově realizuje veřejné zakázky malého rozsahu o předpokládané hodnotě nad 200 tis, Kč bez DPH prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.


knihovna@knih-ck.cz