English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
JAK SE ŽILO A SLAVILO U KRUMLOVSKÝCH MINORITŮ V DOBĚ BAROKNÍ
V úterý 14. 5. 2019 jsme se sešli s Mgr. Markétou Královou v krásných prostorách Gotického sálu nad tématem života svátečního i všedního v krumlovských klášterech v období baroka. Zazněla řada zajímavostí o církevních svátcích, o minoritské hudební kapele i o životě jejich členů. Přednáška Mgr. Králové vycházela z jejího dlouholetého výzkumu dochovaných písemností a materiálů a byla rámována několika ukázkami dobové církevní hudby.
knihovna@knih-ck.cz