English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ – 4. LEKCE
Čtvrtá lekce tvůrčího psaní byla ve středu 17. 4. 2019 věnována poezii a jejímu přednesu. Seznámili jsme se s tajemným spojením „slam poetry“ a pokusili jsme se o malou rýmovanou improvizaci prostřednictvím básnického slovního fotbalu. Přestože někteří účastníci byli zpočátku lehce vyděšení, každý dokázal vymyslet několik rýmů i bez přípravy. Na samotný přednes se zaměříme zase příště, až vše patřičně natrénujeme.
knihovna@knih-ck.cz