English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU - 6. PŘEDNÁŠKA
Ve středu 17. 4. 2019 proběhly závěrečné virtuální univerzity třetího věku na téma Potraviny a spotřebitel a Dějiny a jejich souvislosti. Posluchači absolvují závěrečný test, kterým své studium v letním semestru zakončí. Pokračovat budeme semestrem zimním s novými, zajímavými tématy. Sledujte naše stránky. Účastníkům děkujeme za úsilí, snahu a zodpovědnost, se kterou ke studiu přistupovali. Těšíme se na další setkání.
knihovna@knih-ck.cz