English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
JIHOZÁPAD USA
V pondělí 15. 4. 2019 jsme společně s Petrem Adamem procestovali jihozápad USA, navštívili nejkrásnější národní parky a nejzajímavější velkoměsta, projeli legendární Route 66. Cestovatelské povídání, promítání fotografií a zejména sdílení osobních zkušeností podnítilo posluchače ke spoustě zvídavých dotazů. Těšíme se na další setkání!
knihovna@knih-ck.cz