English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
PORADA PROFESIONÁLNÍCH KNIHOVNÍKŮ REGIONU
V pátek 22. 3. 2019 se konala již druhá letošní porada profesionálních knihovníků českokrumlovského regionu. Na programu jsme měli hodnocení statistických ukazatelů jednotlivých knihoven, porovnání s předchozími lety, výsledky celého regionu, procentní porovnání standardů a výkonů jednotlivých knihoven. Seznámili jsme se s informacemi ze zpráv o činnosti knihoven za rok 2018. V diskuzi knihovnice naopak informovaly své kolegyně o akcích, které připravili pro své uživatele v Březnu měsíci čtenářů. Zabývali jsme se přípravami dalších akcí pro nadcházející období – Noc s Andersenem, studijní cesta po nových knihovnách regionu atd.
knihovna@knih-ck.cz