English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
BESEDA O KARLU KRYLOVI
Ve středu 20. 3. 2019 jsme se v knihovně setkali se žáky 9. třídy ZŠ Plešivec, abychom si připomněli Karla Kryla. Letos by se dožil 75 let. Nebyl jen známým písničkářem, který byl ikonou let 1968 – 1969, ale později, po odchodu do exilu i básníkem, spisovatelem, redaktorem rozhlasu Svobodná Evropa. Po návratu do vlasti v roce 1989 i glosátorem politických a společenských změn.
knihovna@knih-ck.cz