English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
CESTA DO KNIHOVNY – 2. ČÁST
Od konce února a během března 2019 k nám opět přicházeli prvňáčci, kteří na své cestě do knihovny urazili opět velký kus. Většina dětí již zná všechna písmena abecedy a čtou již v celých větách. Své znalosti si školáčci z devíti českokrumlovských prvních tříd mohli vyzkoušet při čtení babiččina dopisu vnučce Petře, ale také doplňováním slov, ve kterých chyběla písmenka a ta nám nakonec dala tajenku. Užili jsme při tom i hodně legrace. Za odměnu jsme končili pohádkou, ve které si některé děti také zahrály. Těšíme se na červnové pasování na čtenáře!
knihovna@knih-ck.cz