English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
PŘÍLEŽITOST PRO TALENTY: ČESKOKRUMLOVŠTÍ SKAUTI SE PŘEDSTAVUJÍ
V pondělí 18. 3. 2019 se v Prokyšově sále konal skautský večer. Zúčastnili se ho mladí i starší skauti z českokrumlovského oddílu Ursini. Program byl zahájen skautskou hymnou a pak následovalo poutavé vyprávění vedoucího oddílu Kena, jeho zástupkyně Malušky a dalších skautů o historii i současnosti skautského hnutí. Druhá část večera byla velmi akční – děti si připravily ukázky ze své běžné činnosti a představily spoustu dovedností. U jednotlivých stolků si všichni návštěvníci mohli vyzkoušet uzlování, šifry, morseovku, umění vyznat se v mapě, zacházet s buzolou, děvčata předvedla, co správně patří do „kápézetky“ (krabičky poslední záchrany) – byla toho spousta. Návštěvníkům velmi vydařené akce se ani nechtělo domů! Těšíme se, že v navázané spolupráci se skauty budeme u nás v knihovně pokračovat.
knihovna@knih-ck.cz