English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
JIHOČESKÝ KNIHOVNÍK ROKU 2018 A REGIONÁLNÍ VALNÁ HROMADA SKIP
Ve středu 6. 3. 2019 se sešli zástupci knihoven, členové regionální jihočeské organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) na valné hromadě spojené se slavnostním vyhlášením Jihočeského knihovníka roku 2018 a několika odbornými přednáškami. Slavnostní akce se konala ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a jeho muzejní knihovnou. Z došlých nominací na Jihočeského knihovníka roku 2018 vybral regionální výbor SKIP – 4 knihovnice městských knihoven a cenu pro mladého knihovníka do 35 let – Jihočeský MARK 2018. Jihočeský knihovník roku 2018 - ocenění převzaly tyto knihovnice: Jana Malšovská – Městská knihovna Rudolfov, Vlasta Petrová – Městská knihovna Třeboň, PhDr. Hana Týcová – Městská knihovna Písek, Jana Urazilová – Městská knihovna Kaplice, Jihočeský MARK 2018: Michal Šimek – Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Všem oceněným byl předán diplom, poukázka na zakoupení dárku a dárková taška od Jihočeského kraje. Zástupci SKIP a Jihočeského kraje poděkovali za dosavadní aktivní práci a popřáli mnoho úspěchů do další práce a v osobním i pracovním životě. V další části programu jsme se věnovali valné hromadě SKIP, zprávě o činnosti a hospodaření v posledních třech letech a následovalo poděkování za práci dosavadnímu regionálnímu výboru SKIP. Dále následovala volba do nového regionálního výboru na období 2019 – 2021. Setkání, které bylo zakončeno třemi odbornými přednáškami, se zúčastnilo více jak 60 knihovnic, knihovníků a dalších hostů.
knihovna@knih-ck.cz