English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
NÁVŠTĚVA ZE ZUBČIC
V pondělí 4. 3. 2019 nás poprvé v roce 2019 navštívili prvňáčci a druháčci ze ZŠ Zubčice. Premiéru měl i nově připravený program Karel Čapek a (nejen) Dášeňka. Povídali jsme si o známé knížce, ale i o Karlu a Josefu Čapkových – samozřejmě vzhledem k věku malých návštěvníků spíše zábavně, nad fotografiemi v prezentaci i s knížkou v ruce. Děti viděly i ukázky z večerníčku o Dášeňce a poslechly si kousek ze zvukové knihy. Následující pondělí 11. 3. přijeli jejich starší spolužáci ze 3. – 5. třídy a tento program si objednávají i další školní třídy z jiných škol. Těšíme se na ně!
knihovna@knih-ck.cz