English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU - 1. PŘEDNÁŠKA
Ve středu 7. 2. 2019 započal pro posluchače Univerzity třetího věku cyklus šesti virtuálních lekcí, jehož garantem je Provozně ekonomická fakulta ČZU. Pro konzultační střediska nabízí VU3V několik zajímavých témat. Městská knihovna pro své posluchače vybrala témata „Potraviny a spotřebitel“ a „České dějiny a jejich souvislosti“. Nabídka lekcí se setkala s velkým zájmem, účastníci pozorně poslouchali a v závěru kolektivně vypracovali test pro pochopení a uvědomění si učiva. Po ukončení studia čeká účastníky slavnostní promoce.
knihovna@knih-ck.cz