English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
TAJEMSTVÍ 1. REPUBLIKY
V pátek 26. 10. 2018 po celý den procházely knihovnou děti, které se chtěly dozvědět, jak žili jejich prababičky a pradědové. Soutěžní otázky byly rozmístěny ve všech odděleních knihovny i na chodbě. Dopoledne nás navštívily třídy 5. A a 5. C ze ZŠ Plešivec, odpoledne měli příležitost všichni ostatní zájemci z řad veřejnosti – celkem to bylo 62 dětí a 10 dospělých jako doprovod. Soutěžící se dozvěděli, jaké předměty měli lidé v domácnosti, které pohádkové hrdiny znaly děti již v době prvorepublikové, jak se lidé oblékali a spoustu dalších věcí. Asi nejtěžší bylo určit, která umělecká díla nevznikla v době 1. republiky. Součástí hry byla i malá výstavka předmětů, které pocházely z doby 1. republiky – divadelní kukátko, ozdobné brože, památky z poutí a řada dalších věcí, také staré rodinné fotografie. Všichni, kdo trasu hry prošli a splnili úkoly, dostali alespoň malou sladkou odměnu a záložku, ale největší odměnou byla spousta nově nabytých znalostí – třeba jak vypadala a používala se stará kulma na vlasy.
knihovna@knih-ck.cz