English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
NOC V KNIHOVNĚ
V sobotu 29. 9. 2018 od 19.00 do 23.00 hodin otevřela dokořán v rámci Svatováclavských slavností pomyslné brány i naše knihovna. Na nejmenší čekala pohádka v podání Loudkového divadélka Remedium, na dospělé pak komponovaný večer Když se psalo TGM o životě za 1. republiky v Českých Budějovicích. Pro návštěvníky byly připraveny i prohlídky všech oddělení knihovny včetně historických sálů Prelatury. Jsme moc rádi, že naší knihovnu si přišla prohlédnout více než stovka návštěvníků z řad místních i turistů a že se jim noční atmosféra líbila.
knihovna@knih-ck.cz