English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
BAROKO V ČESKÉM KRUMLOVĚ
V úterý 11. 9. 2018 se konala již tradiční vycházka za historií Českého Krumlova, tentokrát se zaměřením na období baroka. Průvodcem nám byl pedagog a znalec českokrumlovské historie Mgr. Martin Jakab. Na čtyři desítky účastníků se sešly na náměstí Svornosti u morového sloupu a odtud jsme se vydali Horní ulicí přes vyhlídku u muzea dále Rooseveltovou ulicí. Naše kroky vedly ve směru křížové cesty až na Křížovou horu s kaplí Panny Marie Bolestné a sv. Kříže. Zde nás přivítal pan Ing. Dalibor Uhlíř a seznámil nás s minulostí tohoto pozoruhodného poutního místa. Příjemnou procházku jsme zakončili pohledem na západ slunce nad městem.
knihovna@knih-ck.cz