English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
PRÁZDNINOVÁ KNIHOVNA – PUTOVÁNÍ ZA ROŽMERSKOU RŮŽÍ
Druhý srpnový týden se nesl v duchu Putování za rožmberskou růží. V rámci „Prázdninové knihovny“ se každý den scházelo třináct dětí, aby se spolu s námi ponořily do českokrumlovské minulosti. Prostřednictvím výletů, her a tvoření se děti seznámily s životem ve středověku a především v raném novověku v Českém Krumlově a okolí. Navštívili jsme Regionální muzeum v Českém Krumlově, klášter ve Zlaté Koruně, psí útulek a kláštery v Českém Krumlově, vyrobili jsme si vlastní erby, pečetidla a kožené náramky, vykovali jsme si hřebíček a posbírali všechny pětilisté růže. Za odměnu byli v závěru našeho putování všichni účastníci zaslouženě prohlášeni za čestné členy rodu Rožmberků. Věříme, že si společný týden v knihovně děti užily stejně jako my.
knihovna@knih-ck.cz