English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
KNIHOVNICKÁ EXKURZE DO TŘEBONĚ A JINDŘICHOVA HRADCE
Oddělení regionálních služeb Městské knihovny v Českém Krumlově uspořádalo v pátek 8. 6. 2018 kulturně vzdělávací zájezd pro knihovníky českokrumlovského regionu. Naším cílem byla tentokrát návštěva Městské knihovny Třeboň a Jindřichův Hradec. Ráno jsme vyrazili autobusem z nádraží z Českého Krumlova. Po 8. hodině jsme již byli v Třeboni a paní ředitelka Vlasta Petrová nás provedla po knihovně a seznámila nás s její činností. Mimo klasické knihovnické činnosti si zde můžete zakoupit i nové knihy, knihovna supluje i funkci knihkupectví, neboť ve městě žádné není. V současné době se knihovna připravuje na přechod k novému automatizovanému knihovnímu systému a provádí velké vyřazování knih. Odtud jsme odjeli do Jindřichova Hradce do městské knihovny, kde nás přivítal pan ředitel Ing. Tomáš Dosbaba a kolegyně Olga Šenoldová, která nám ukázala krátkou prezentaci o historii i současnosti knihovny. Seznámila nás se statistickými ukazateli knihovny. Pan ředitel nás seznámil s novinkami v knihovně a společně jsme pak navštívili jednotlivá oddělení. Odtud jsme přešli do města, kde jsme měli krátký rozchod – na oběd, návštěvu pamětihodnosti, dle vlastního výběru…. Většina kolegyň navštívila zpívající fontánu. Po poledním rozchodu jsme měli na 13. hodinu domluvenou schůzku v Muzeu Jindřichohradecka s PhDr. Štěpánkou Běhalovou, PhD., která nám ukázala v badatelně vzácné staré tisky, které knihovna vlastní a seznámila nás s prací muzejní knihovny. Poté jsme navštívili expozici muzea v areálu minoritského kláštera. Prohlédli jsme si muzeum, výstavu Landfrasovy tiskárny, Síň Emy Destinové a Krýzovy jesličky (největší mechanické jesličky u nás s 1398 figurkami lidí a zvířat, z toho 133 pohyblivých). V 15 hodin jsme měli domluvenou prohlídku na státním hradě a zámku v Jindřichově Hradci. Prošli jsme trasu – výběr prohlídek, kde bylo to nejzajímavější ze třech prohlídkových okruhů. V 16.30 jsme již vyrazili podle plánu autobusem na zpáteční cestu do Českého Krumlova.
knihovna@knih-ck.cz