English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
SETKÁNÍ JIHOČESKÉHO KLUBKA
V úterý 10. 4. 2018 se v oddělení pro děti sešly knihovnice z jiných knihoven našeho kraje, které pracují s dětmi a mládeží. Klubko – to je vlastně zkratka klubu dětských knihoven při Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Po informacích o různých akcích, které již proběhly nebo jsou plánovány v nejbližší budoucnosti, přednášela Mgr. Alena Budková z Městské knihovny Sedlčany o informační etice. Týká se to rovného přístupu k informacím, ochrany osobních údajů, různých typů šikany, kyberšikany apod. A. Budková na toto téma pravidelně přednáší středoškolákům. Na závěr setkání následovala prohlídka naší knihovny s výkladem pana ředitele Mgr. M. Nechvíle.
knihovna@knih-ck.cz