English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
PŘÍLEŽITOST PRO TALENTY
Ve čtvrtek 15. 2. 2018 jsme uskutečnili první večer z programů, které by měly představovat kroužky, soubory i jednotlivce, kteří se věnují zpívání, hraní divadla, tvůrčímu psaní a dalším zajímavým aktivitám. Děti sice vystupují na veřejnosti, ale zase ne tak často – někdy jen ve svých školách, a tak nemají příležitost ukázat všechno, co umějí, i jiným divákům. Při tomto večeru se u nás v knihovně představil soubor Sluníčko ze ZŠ Linecká pod vedením Michaely Tesařové Rybové a Dětská scéna při Městském divadle v Českém Krumlově s vedoucí Janou Procházkovou. Viděli jsme pohádku o třech bratrech i pověst o českokrumlovském klášteře, scénku ve stylu absurdního divadla i autorské vyprávění příběhu o tom, proč je v Českém Krumlově ulice Svatý Duch. Přes padesát diváků shlédlo tento pestrý program a moc se těším na další podvečer v dubnu, který představí dětské hudební soubory i jednotlivce, kteří se věnují zpívání a hraní při Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově.
knihovna@knih-ck.cz