English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z RC KRUMLÍK NA POBOČCE MÍR
Na svatou Lucii 13. 12. 2017 navštívily děti z RC Krumlík pobočku Mír, kde jsme si nejen povídali o zimě a Vánocích, ale přečetli si několik básniček a pohádku o právě začínajících svátcích. Děti také pomohly se sestavením našeho betléma a nakonec krásně vymalovaly hvězdy na výzdobu knihovny. Nejen dětičkám přejeme krásný předvánoční čas.
knihovna@knih-ck.cz