English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
SETKÁNÍ KNIHOVNÍKŮ Z MÍST UNESCO
Ve dnech 5. – 7. 12. 2017 pořádala Městská knihovna v Českém Krumlově spolu s regionální organizací Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR u příležitosti 25. výročí zapsání Českého Krumlova na seznam UNESCO setkání knihovníků z míst, které jsou zapsány na tomto seznamu. Celkem se zúčastnilo 28 knihovníků z 10 míst, z celkového počtu 12 zapsaných do tohoto seznamu. Byl připraven pestrý program – přednášky, návštěva Barokního divadla, Musea fotoatelier Seidel, českokrumlovských klášterů, knihovny, večerní prohlídka Českého Krumlova a mnoho dalšího. V přátelské a pracovní atmosféře jsme navázali kontakty, vyměnili si své zkušenosti a předběžně plánovali další setkání v jiném z míst ČR v budoucnu, snad v Třebíči.
knihovna@knih-ck.cz