English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Ve dnech 29. 11. až 1. 12. 2017 jsme připomněli Den pro dětskou knihu prostřednictvím malé soutěže, která se konala ve spolupráci s nakladatelstvím Crew a byla věnována oblíbené rodině Simpsonových. Děti si mohly vyplnit soutěžní listy a za to získaly sešit s komiksem. V oddělení pro děti v Horní ulici a na pobočce Mír se zúčastnilo celkem 15 dětí. Protože ještě některé komiksové sešity zbyly, můžeme uspokojit i další zájemce – podmínkou je vyplnění soutěžního listu.
knihovna@knih-ck.cz