English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
OD PRAMENŮ ŘEK K LIDEM
V pondělí 13. 11. 2017 se konala v oddělení pro dospělé další vydařená akce – přednáška pana Milana Koželuha o geniu loci Novohradských hor s názvem „Od pramenů řek k lidem“. Vyprávění plné zajímavostí bylo doplněno o mnoho překrásných fotografií potoků, řek, rybníků a nádrží. V druhé části přednášky seznámil pan Koželuh nadšené publikum s historií voroplavby v Novohradských horách.
knihovna@knih-ck.cz