English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov
SCHWARZENBERSKÁ GRANÁTNICKÁ GARDA
Ve čtvrtek 9. 11. 2017 jsme v knihovně přivítali milou a vzácnou návštěvu – gardového hejtmana českokrumlovských granátníků pana Martina Neudörfla. V oddělení pro dospělé se konala již třetí z cyklu přednášek o historii i současnosti granátnické gardy. Pan gardový hejtman povyprávěl o historii, akcích i plánech granátníků, v druhé části pak o jedné z nejvýznamnějších postav gardy – hejtmanu Bartoloměji Reindlovi. Panu Neudörflovi a granátníkům děkujeme za poutavou přednášku a těšíme se na další.
knihovna@knih-ck.cz