English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

Služby knihovny

Oddělení pro dospělé

 • absenční půjčování beletrie
 • absenční půjčování naučné literatury ze všech oborů
 • absenční půjčování stolních společenských her
 • on-line katalog knih
 • rezervační služba
 • meziknihovní výpůjční služba
 • bibliograficko-informační služba
 • exkurze, besedy, přednášky pro širší veřejnost
 • knihovnicko-informační výchova pro SŠ a SOU
 • stahování e-knih zdarma pro registrované čtenáře

Oddělení pro děti

 • absenční půjčování beletrie i naučné literatury
 • absenční půjčování časopisů pro děti
 • on-line katalog
 • rezervační služba
 • bibliograficko-informační služba
 • lekce knihovnicko-informační výchovy
 • besedy, literární soutěže pro širší veřejnost i na zákl. spolupráce s MŠ a ZŠ

Studovna a čítárna

 • prezenční výpůjčky naučné literatury (encyklopedie a slovníky, obrazové publikace apod.)
 • prezenční výpůjčky regionální literatury
 • absenční výpůjčky časopisů a novin
 • absenční výpůjčky audioknih na CD nosičích
 • četba aktuálního denního tisku a časopisů v čítárně
 • přístup k Internetu, možnost využití připojení na Wi-Fi
 • využití PC programů pro veřejnost (Excel, Word Power Point,)
 • instruktáže pro veřejnost (práce s PC, Internet, základy Word, PowerPoint, práce s databázemi)
 • bibliograficko-informační služba pro školy
 • databáze článků o regionálních osobnostech a událostech a místech
 • archiv informací o regionálních osobnostech
 • archiv regionálních zpravodajů z měst a obcí a regionálních periodik (Českokrumlovský deník, Českokrumlovské listy, Vyšebrodský zpravodaj, Hornoplánské listy, Křemežsko atd.)
 • rešerše - ceník
 • informace o Evropské unii a UNESCO
 • prezenční výpůjčky knih s tematikou UNESCO
 • kopírování z materiálů knihovny A4, A3 - ceník
 • tisk černobílý i barevný A4 - ceník

Oddělení regionálních služeb

 • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
 • statistika knihovnických činností
 • pravidelná setkání a jednání s představiteli samospráv měst a obcí
 • vzdělávání knihovníků, semináře a porady; včetně individuálního proškolování práce s PC, internetem, s knihovními automatizovanými systémy CLAVIUS a CLAVIUS REKS, databázemi, multimédii apod.
 • akvizice a katalogizace; tvorba výměnných knihovních fondů a jejich zpřístupňování, jejich odpisy
 • cirkulace a distribuce výměnných fondů; doprava, zejména převoz výměnných souborů
 • vytváření a zpřístupnění regionálního fondu knihoven (souborný katalog regionu)
 • informační servis z oboru pro knihovny regionu (rozborová a koncepční činnost)
 • budování počítačových sítí v rámci regionu
 • přímá odborná pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů; provádění revizí u knihoven zapojených do CLAVIUS REKS (30 knihoven a 8 poboček)
 • individuální odborná pomoc při psaní grantových projektů a následná odborná pomoc při zavádění a využívání informačních technologií
 • poskytování regionálních informací
 • odborná pomoc při zavádění nových typů služeb
 • odborná pomoc při informačním vzdělávání uživatelů (IVU)
 • pomoc při kulturně vzdělávacích pořadech knihoven regionu
 • nákup odborných tiskovin jejich využití v praxi
 • redakce souborného katalogu regionu Českokrumlovska (autority, doplnění, oprava chyb atd.)

Oddělení zpracování knihovního fondu

 • výběr a nákup knih
 • evidence a zpracování knih
 • odpisy vyřazených knih
knihovna@knih-ck.cz