English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

Historie v datech

6. 12. 1879 - ustavující schůze české stolní společnosti KŘEN; její členové začali postupně budovat společnou sbírku českých knih a časopisů

15. 5. 1881 - založena Čtenářská beseda se spolkovou knihovnou; koncem devatenáctého století měla knihovna asi 200 čtenářů a cca 5000 výpůjček ročně

1911 - otevřena veřejná čítárna

1921 - statut veřejné knihovny se sídlem v budově dnešního hotelu Růže; rostoucí zájem o knihovnu

1939 -1945 - knižní fond převezen do Veřejné městské knihovny Dr. Zátky v Českých Budějovicích; po válce vráceny asi dvě třetiny fondu

1952 - knihovna přestěhována do Panské ulice

1959 - okresní knihovna pověřena péčí o všechny ostatní knihovny v okrese

1991 - nové sídlo v budově bývalé prelatury v Horní ulici

1992 - zahájena katalogizace knih na počítači

1998 - statut městské knihovny s regionální funkcí, dokončena automatizace provozu v Horní ul., umožněn přístup k Internetu v nově vybudované studovně, ukončena činnost pobočky na sídlišti Vyšný, zřízena pobočka na sídlišti Mír (Urbinská 187) a v Domě s pečovatelskou službou na Vyšehradě

1999 - připomenutí prvopočátků knihovny - 120. výročí založení společnosti Křen - brožura Knihovny naše a našich přátel - zároveň oslava 10. výročí kontaktů s hornorakouskými knihovníky

2001 - Internet na pobočkách Plešivec a Mír, automatizovaný výpůjční protokol na Plešivci

2002 - od 1. 1. 2002 platnost knihovního zákona č. 257/2001 Sb., pověření výkonem regionálních funkcí krajskou knihovnou, automatizovaný výpůjční protokol na pobočce Mír, umožněn přístup k Internetu i dětem

2004 - červenec - přechod ze systému LANius na Clavius

2005 - účast knihovny na Projektu internetizace knihoven, vylepšení podmínek pro uživatele Internetu

2007 - začátek budování regionálního knihovnického systému pomocí programu Clavius REKS, k 31. 8. ukončen provoz pobočky v Domě s pečovatelskou službou na Vyšehradě, od listopadu nová služba knihovny - půjčování zvukových knih handicapovaným uživatelům knihovny

2008 - od září knihovna spravuje a užívá prostor původní Městské galerie, probíhá 2. etapa připojování obecních knihoven do REKS

2011 - založen fond publikací s tematikou památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

2013 - 3. etapa připojování obecních knihoven do Clavius REKS (celkem 30 knihoven)

2014 - zprovozněn nový webový katalog Carmen; zřízení profilu na sociální síti Facebook

2015 - od května zahájeno půjčování e-knih; proběhl úspěšný přechod z katalogizačního formátu UNIMARC na MARC21

2016 - dokončení připojení obecních knihoven do Clavius REKS (celkem 36 knihoven); zřízení profilu na sociální síti Twitter; zahájení pravidelných vzdělávacích akcí pro seniory a výrazné rozšíření nabízených kulturních a vzdělávacích akcí; zavedeno nové logo a s ním související vizuál knihovny

2017 - od března nabídka půjčování audioknih a stolních společenských her všem uživatelům; zřízení nového dětského koutku v oddělení pro děti a klidové odpočinkové zóny v oddělení pro dospělé; zahájena projektová příprava na celkovou rekonstrukci areálu Prelatury

Podrobnější přehled historie budování Městské knihovny najdete zde.
knihovna@knih-ck.cz